Quang Ninh Material Co.,Ltd
Banner PC Banner MB

Dịch vụ

Dịch vụ

Hải quan Quảng Ninh tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
Nhập Khẩu Quảng Ninh - Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đa dạng các "kênh" tiếp nhận ý kiến đóng góp, rà soát các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho DN.
Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục của tháng đầu năm

Nhập Khẩu Quảng Ninh - Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2019 đạt hơn 43 tỷ USD, cao nhất so với các tháng đầu năm của nhiều năm gần đây

Xuất, nhập khẩu tăng trưởng mạnh

Nhập Khẩu Quảng Ninh - Trong nửa đầu của năm 2018, kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì tăng trưởng đồng đều, ở mức cao, vượt kế hoạch. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,8% so với cùng kỳ (đạt 815 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu tăng 26% so với cùng kỳ (đạt 1.078 triệu USD). Đây là tiền đề quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu XNK năm 2018 theo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển thương mại, thúc đẩy kinh tế địa phương.