Quang Ninh Material Co.,Ltd
Banner PC Banner MB

Dịch vụ

Dịch vụ

Thương mại biên giới: Đòn bẩy của kinh tế Quảng Ninh

Nhập Khẩu Quảng Ninh - Những năm qua, Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả lợi thế tự nhiên, đưa thương mại biên giới trở thành “đòn bẩy” quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp gần lớn vào GDP của tỉnh hàng năm. 

Dịch Vụ Ủy Thác Nhập Khẩu Hàng Hóa Quốc Tế Uy Tín
Nhập Khẩu Quảng Ninh - Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam
Dịch vụ Exwork (EXW)
Nhập Khẩu Quảng NinhTiết kiệm được các chi phí từ giá dịch vụ EXW và cước vận chuyển hàng hoá về Việt Nam nhờ hệ thống đại lý quốc tế rộng lớn và uy tín