Quang Ninh Material Co.,Ltd
Banner PC Banner MB

Dịch vụ

Dịch vụ

DỊCH VỤ NHẬP KHẨU QUẢNG NINH

Dịch Vụ Nhập Khẩu Quảng Ninh Chuyên Nghiệp, Uy Tín.

QMC là một trong số ít các công ty Logisitcs được xét chọn để trở thành đại lý Hải Quan. Với lợi thế này, chúng tôi dễ dàng đáp ứng yêu cầu về thủ tục Hải Quan nhanh chóng với giá cả hơp lý, mà tất cả các DN Nhập khẩu đều quan tâm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại hình Nhập khẩu, như: Kinh doanh, Phi mậu dịch, Đầu tư tạo tài sản cố định, SXXK, Gia công…